ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Friday, 27 May 2016

unit one 9th


സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം( 9,10)പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന്‍അയച്ചുതന്നത് പതിവുപോലെ പാലക്കാട് ഗവ: മോയന്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ജയന്തിടീച്ചറാണ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
ജെയന്തിടീച്ചറിന് SS BLOG PALAKKAD ന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍


Wednesday, 25 May 2016

history unit1


ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങള്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -1
ആദ്യയൂണിറ്റിന്റെ പഠനസഹായായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍
തയ്യാറാക്കിയത് ജുകേഷ് മാണിക്യം സര്‍JUKESH MANIKKYAM
HSA
SN TRUST SHORNUR


Monday, 23 May 2016

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പങ്ക് വെയ്കുന്നതിനായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊണ്ടു.ഗ്രൂപ്പില്‍ വിഷയസംബന്ധമല്ലാത്ത വിവരങ്ങള്‍ ഒരു കാരണവശാലും പോസ്റ്റുചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

social science palakkad

ADMIN  :9544497596

Saturday, 7 May 2016

2nd batch

യാത്രാമംഗളങ്ങള്‍
  സമഗ്ര അധ്യാപക 
പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ പരിപാടി
Comprehensive Teacher
 Transformation Programme
ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പരിശീലനം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറിശ്ശി
 
2nd ബാച്ച്
 
 
 


class

സമഗ്ര അധ്യാപക
 പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ പരിപാടി
Comprehensive Teacher
 Transformation Programme
ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പരിശീലനം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറിശ്ശി
2nd batch

retire

ഈ വര്‍ഷം സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയര്‍ അധ്യാപികമാരായ ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരിടീച്ചര്‍, (gvss pathiripala)ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)എന്നിവര്‍ക്ക് ഒറ്റപ്പാലം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് യാത്ര അയപ്പ് നല്കിയപ്പോള്‍
(ആദ്യപരിശീലന ബാച്ചില്‍  നിന്നുള്ള ചിത്രം) 
ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)

ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരി (gvhss pathiripala)

first spell

 സമഗ്ര അധ്യാപക 
പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ പരിപാടി
Comprehensive Teacher
 Transformation Programme

ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പരിശീലനം
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാടാനാംകുറിശ്ശി