ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 7 May 2016

retire

ഈ വര്‍ഷം സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയര്‍ അധ്യാപികമാരായ ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരിടീച്ചര്‍, (gvss pathiripala)ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)എന്നിവര്‍ക്ക് ഒറ്റപ്പാലം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് യാത്ര അയപ്പ് നല്കിയപ്പോള്‍
(ആദ്യപരിശീലന ബാച്ചില്‍  നിന്നുള്ള ചിത്രം) 
ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)

ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരി (gvhss pathiripala)

No comments:

Post a Comment