ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 7 May 2016

retire

ഈ വര്‍ഷം സേവനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന സീനിയര്‍ അധ്യാപികമാരായ ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരിടീച്ചര്‍, (gvss pathiripala)ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)എന്നിവര്‍ക്ക് ഒറ്റപ്പാലം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് യാത്ര അയപ്പ് നല്കിയപ്പോള്‍
(ആദ്യപരിശീലന ബാച്ചില്‍  നിന്നുള്ള ചിത്രം) 
ശ്രീമതി.ലളിതകുമാരി ടീച്ചര്‍ (ghss chalisseri)

ശ്രീമതി.ഗിരിജകുമാരി (gvhss pathiripala)