ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

SLIDE PRESENTATION

 പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു സഹായകരമായ പ്രസന്റേഷനുകളാണ്  ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നത് 

1.സമുദ്രങ്ങളും സമുദ്രചലനങ്ങളും


Ocean from iqbal muhammed


2.ഇന്ത്യ- ഭൗതികഭൂമിശാസ്ത്രം
 

ഇന്ത്യ ഭൗതികം from iqbal muhammed


3.വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്ക വിശേഷങ്ങള്‍ 

വേലിയേറ്റം from iqbal muhammed

4. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങള്‍

Chapter2 from iqbal muhammed

5.ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഉദയം 

Slide presentation from iqbal muhammed

6.ഇന്ത്യ- സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം 

ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം from iqbal muhammed

7.കുട്ടനാട്-കായലും ജനജീവിതവും 

Kuttanad from iqbal muhammed


8.ആഫ്രിക്ക-ഭൂപ്രകൃതി  9.ആഫ്രിക്ക-നൈസര്‍ഗിക സസ്യജാലം10.ആഫ്രിക്ക- വന്‍കര


11.അന്റാര്‍ട്ടിക്ക
12.ഏഷ്യ-ഭൂപ്രകൃതി


 13.ഏഷ്യ-കാലാവസ്ഥ 14.ഏഷ്യ-വന്‍കരകള്‍

 16.യൂറോപ്പ്-ഭൂപ്രകൃതി

 17.യൂറോപ്പ്-കാലാവസ്ഥ 18.യൂറോപ്പ്
 19.ഗ്ലോബല്‍ വാമിംഗ് 20.ജലമണ്ഡലം


 21 ഇന്ത്യാ-ഭൗതികഭൂമിശാസ്ത്രം


click here