ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Tuesday, 21 October 2014

പറളി

പറളി ഉപജില്ലയിലെ വിവിധമേളകള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന സമയക്രമമനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ്
Name of MelaDateVenue
ശാസ്ത്രോല്‍സവംഒക്ടോബര്‍ 29,30,31HSS Mundur
Sportsഒക്ടോബര്‍ 27,28HSS Parli
Vidyarangamനവമ്പര്‍ 11,12GUPS Edathara
Kalolsavamനവമ്പര്‍ 18,19,20GVHSS Pathirippala