ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Tuesday, 21 October 2014

ആലത്തൂര്‍ ഉപജില്

ആലത്തൂര്‍ ഉപജില്ലാ മേളകളുടെ സമയക്രമം ചുവടെ
മേളതീയതിവേദി
SPORTSOct 30,31, Nov 1MNKMHSS Chittilamchery
SCIENCE FAIR Nov 6,7ASMHSS ALATHUR
KALOLSAVAMNov 19,20,21,22CVMHSS VANDAZHY

No comments:

Post a Comment