ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 20 October 2014

ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ സബ്‌ജില്ലാ മേള

ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ സബ്‌ജില്ലാ മേള

ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര-ഗണിതശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര-പ്രവൃത്തി പരിചയ-ഐ.ടി മേള ഒക്ടോബര്‍ 25 മുതല്‍ 29 വരെ ചളവറ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ . മേളകളുടെ സമയക്രമം ചുവടെ
യ്യതി
മേള (വേദി HSS ചളവറ)
25/10/2014
Saturday
Registration &
IT MELA
27/10/2014
Monday
WORK EXPERIENCE FAIR
28/10/2014
Tuesday
MATHS & 
 SOCIAL SCIENCE FAIR 
29/10/2014
Wednesday
SCIENCE FAIR

No comments:

Post a Comment