ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 25 October 2014

ശാസ്ത്രമേള റിസള്‍ട്ടുകള്‍

ശാസ്ത്രമേള റിസള്‍ട്ടുകള്‍

 പാലക്കാട് ഉപജില്ല
 മണ്ണാര്‍ക്കാട് ഉപജില്ല
(Blog:- sasthrolsavammkd.blogspot.in)
: :
കുഴല്‍മന്ദം ഉപജില്ല 
Blog:- sasthramelacfdvhss.blogspot.in