ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 13 August 2014

3,5,7 ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപക സഹായി

                     3,5,7 ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപക സഹായി


പരിഷ്‌ക്കരിച്ച മൂന്ന് ,അഞ്ച്, ഏഴ് ക്ലാസുകളുടെ അധ്യാപക സഹായികള്‍ എസ് സിഇആര്‍ടി വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ചില അധ്യാപക സഹായികള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

മൂന്ന് - EVS,

അഞ്ച് : സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം

ഏഴ്: സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം

No comments:

Post a Comment