ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 16 August 2014

REVISED SCHEME OF WORK 2014

REVISED SCHEME OF WORK 2014സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്കിലെ പോരായ്മകളില്‍ ചിലതു പരിഹരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക്2014 പുറത്തിറക്കി.

                                          HS CLICK HERE
                                          UP CLICKHERE
                                          LP  CLICK HERE