ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 13 August 2014

എസ്എസ്എല്‍സി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എസ്എസ്എല്‍സി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കുറിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ 
(മാത്സ് ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.)