ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Saturday, 1 November 2014

presntation

പുലാശ്ശേരി ഗവ:ഹൈസ്ക്കൂളിലെ രാമചന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അയച്ചുതന്ന പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു.ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ssblogpalakakd@gmail.com ലേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്യുകയോ പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റായി നല്‍കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്