ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 13 October 2014

SASTHROLSAVAM (OTTAPPALAM Sub Dist)-

SASTHROLSAVAM (OTTAPPALAM Sub Dist)- 

DATA ENTRY STARTED

ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോല്‍സവം Online Data Entry ആരംഭിച്ചു.


ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണ്ട അവസാനദിവസം  28/10/2014
user name :school code           &          password   :School code
For Details Contact:   Kabeer  Master,  AVMHS Chunangad-9846356595, 9447160782
ശാസ്ത്രോത്സവം വെബ്സൈറ്റ് സ്കൂള്‍ ലോഗിനില്‍ മുകളില്‍ കാണുന്ന Registration മെനു പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍  കാണുന്ന School Name-ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന School Entry പേജിന്റെ ചുവടെ എല്ലാ മേളകളുടെയും പേരുകള്‍ കാണുന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ മേളയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ  Registration നടത്താവുന്നതാണ്.(ഉദാഹരണത്തിന് IT Fair എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഐ ടി മേളക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.