ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 13 October 2014

Palakkad Sub-District MELA Schedule

Palakkad Sub-District MELA Scheduleമേളതീയതിവേദിരജിസ്ട്രേഷന്‍ സമയം
Sasthrolsavam2014 Oct 23,24,25 K HSS Moothanthara 2014 Oct 15 
(Wednesday)

Kalolsavam   2014 Oct 29,30,31 & Nov1    BEMHSS Palakkad    20/10/2014  
SPORTS
2014
Nov 7,8,9
KAP Ground25/10/2014 
Vidhya Rangam Kala Sahithya Vedi 2014 
Nov  5
GUPS Mepparambu .
                                                         

No comments:

Post a Comment