ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 20 October 2014

തൃത്താല ഉപജില്ലാസാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള

 തൃത്താല ഉപജില്ലാസാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള24.10.14(വെള്ളി)ചാത്തന്നൂര്‍ ജി എച്ച് എസ് എസ്സില്‍