ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 3 September 2014

IX -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാദവാര്‍ഷികം ANSEWR KEY

IX -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാദവാര്‍ഷികം  ANSEWR KEY
(MATHS BLOG)Thanks to Naufal Sadique.K, Jamia Islamiya HSS, Thrikkalangode
STD IX Social Science

Thanks to Alice Mathew, HSA (SS), Govt. HS Vechoor, Vaikom, Kottayam.

There is a mistake in IX SS answers.Q.No. 1. - the correct answer is വിയോജകസീമ.