ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 29 September 2014

ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള സമയക്രമം


ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളകടമ്പൂര്‍ ജി എച്ച് എസില്‍ നടക്കും.


ഒക്ടോബര്‍ 29- സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള