ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 13 August 2014

ജീവജലം

ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഭാഗം രണ്ടിലെ ജീവജലം, സിബിഎസ്ഇ ഏഴാം ക്ലാസിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ THE WATER എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയല്‍ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ 
(കടപ്പാട്: അക്ബറലി ചാരങ്കാവ്)

No comments:

Post a Comment