ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 13 August 2014

പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പര്‍2013

                     പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പര്‍2013


8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ2013 വര്‍ഷത്തെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ താഴെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്


FIRST TERM EXAMINATION QUESTION PAPERS - 2013
Class – 8
Class – 9
     click here
Class – 10
    Click here

No comments:

Post a Comment