ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Thursday, 22 December 2016

answer key

  ഉത്തരസൂചിക
അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ എട്ട്,ഒമ്പത്,പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഉത്തരസൂചികകള്‍
(കടപ്പാട്  -  മാത്സ്ബ്ലോഗ്) 
 STD X Social Science: Download
Prepared By BIJU. M GHSS PARAPPA, KASARGOD & COLIN JOSE . E, Dr. AMMRHSS KATTELA , TVPM

 STD X Social Science: Download
Prepared By K.S. Deepu, VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol,GGHSS Vaikom

 STD IX Social Science: Download
Prepared By K.S. Deepu, VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol,GGHSS Vaikom

STD VIII Social Science: Download
Prepared By K.S. Deepu, VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol,GGHSS Vaikom


STD VIII Social Science: Download
Prepared By Noushadali K, Izzathul Islam HSS Kuzhimanna, Kizhisseri
 

No comments:

Post a Comment