ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Monday, 22 September 2014

JEYANTHI

ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനുകളാണ് പാലക്കാട് ഗവ: മോയന്‍സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ജയന്തിടീച്ചര്‍ അയച്ചുതന്നത്.വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.
ജയന്തിടീച്ചറിന് SS BLOG PALAKKAD ന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

JEYANTHY.R
H.S.A SOCIAL SCIENCE
GMMGHSS-PALAKKAD