ഓര്‍മ്മകുറിപ്പ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മക്കായി ഒരു വേദി, പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ ഒരിടം...ssblogpalakkad@gmail.com ലേക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
പഠനസഹായികള്‍.അയച്ചുതരിക.നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി
......

news....

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠനസഹായികള്‍

Wednesday, 13 August 2014

ഞാറ്റുവേല

                                    ഞാറ്റുവേല

ഞാറ്റുവേലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേന്ദ്രന്‍ പുന്നശ്ശേരി മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലെ വിദ്യാ പേജില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ ചിത്ര ഫയല്‍ വായിക്കാം.